Topskat

Topskat betydning: dette er en skattesats, som nogen betaler i Danmark. For at betale topskat skal din indtjening overstige 544.800 årligt. Dette svarer til 49.349 før arbejdsmarkedsbidrag. Denne sats er fra 2021. Topskatten er yderligere 15%. Forstået på den måde, at det der tjenes yderligere end 544.800 beskattes med yderligere 15%. Du kan læse yderligere om topskat her.

Brugen af ordet topskat

  1. Sætning: Ca. 8,7%  af danskere betaler topskat.
  2. Sætning: Hun fik en lønforhøjelse fra 500.000 til 600.000 årligt. Hun skulle nu betale topskat af differencen mellem 544.800 og 600.000.
topskat