Ulykkesforsikring - sådan dækker den

Er du i tvivl om, hvordan din ulykkesforsikring dækker, og hvad dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med hvis uheldet skulle være ude? – så følg med i denne artikel hvor vi kommer ind på de vigtigste ting du skal og burde vide for at være godt udrustet i en mulig sag.

Ulykkesager er i mange tilfælde ekstremt kompliceret. Skadelidte har været udsat for en væmmelig situation, der kan påvirke dem rigtig meget, mens forsikringsselskabet sidder på den anden side. Det kan være følgelig, at der opstår varige men og disse skal selvfølgelig tages op til vurdering før der kan komme en afgørelse.

Rygsmerter

Ulykkesforsikring dækker varige mén

Har du været udsat eller involveret i en ulykke, hvor du har fået varige mén, så dækker ulykkesforsikringen dig. Dog er der nogle betingelser der skal være opfyldt, før sagen kan bringes videre og give en mulig erstatningsudbedring. En ulykke defineres som en pludselig hændelse, dvs. at der findes rigtig mange forskellige situationer hvor du dækkes ind. Neden stående får du et par eksempler på ulykker, hvor forsikringen kan dække evt. tab og mén:

  • Sportsskader

Du spiller håndbold, og laver et hurtigt sideskift, som desværre forårsager et forkert drej i din ryg. Du har ikke haft rygproblemer førhen, men har nu varige mén i form af rygsmerter. Ulykkesforsikringen dækker dig, men din mén-grad skal først vurderes. Her kommer du igennem et forløb, hvor der tages højde for en masse ting, heraf om der er årsagsforbindelse, dvs. en sammenhæng mellem skaden og de varige mén du har nu.

  • Trafikuheld

Du er involveret i et trafikuheld, hvor dit ben kommer slemt til skade. Du kan ikke gå ordentligt mere. Du har varige mén, og graden af disse skal opgøres før du kan få erstatning af forsikringsselskabet.

Disse forløb kan være meget tunge. Der skal bevises en masse forskellige ting lægeligt, og undersøges om du har været udsat for en pludselig hændelse. Du kommer højst sandsynligt til at blive undersøgt fra forskellige vinkler, så vær klar på at afsatte en del tid til dette.

Får du konstateret varige mén, og forløbet er afsluttet med udsigt til erstatning, får du udbetalt en såkaldt invaliditet sum. Denne afsejler graden af dit varige mén ud fra en vejledende tabel af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men vær forberedt på det oftest tager mindst 1 år, før forløbet kommer til afslutning.