Vag

Vag betydning: Når noget er vagt, så er det uklart. Det ses i juridisk sammenhæng, hvor der er en bestemmelse, som ikke er helt præcis. Her skal der altså foretages et skøn.

Brugen af ordet vag

  1. Sætning: Bestemmelsen var vag og elastisk, hvorfor myndigheden måtte foretage en skøn i bedømmelsen.
  2. Sætning: Selvom bestemmelsen var vag, så fik det medhold.
vag betydning - når noget er uklart