Validitet

Validitet betyder: Gyldighed. I juridisk sammenhæng ses det ofte i forbindelse med kontrakter. Her kan der være tale om en kontrakts validitet.

Brugen af ordet validitet

  1. Sætning: Kontrakten er valid, hvorfor hun havde ret.
  2. Sætning: Der var uenighed om validiteten af aftalen, hvorfor de fik juridisk hjælp. 
Det er vigtigt, at der er validitet i en kontrakt.