Varige mén

Varige mén betydning: Varige mén defineres i forsikringsmedicin som en medicinsk/lægelig bedømmelse af den daglige ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Dvs. hvordan den skadelidtes “hverdag” påvirkes af den påførte skade. Dette kunne være rygsmerter i forbindelse med en bilulykke eller et ødelagt knæ i efter en sportsskade.