Huskøb - rådgivning eller ej

Måske en af de største beslutninger man tager i sit liv – ikke kun økonomisk, men også generelt. At købe hus er virkelig en betydelig ting. Derfor er det vigtigt man har styr på alt inden går 100 procent ind i handlen. Men hvordan gør man det? Byggesagkyndige og kompetent rådgivning kan afhjælpe de fleste spørgsmål og bekymringer. I denne artikel snakker vi nærmere om at være byggesagkyndig og hvad der foregår i processen såfremt man benytter sig af disse. 

Hvad er en byggesagkyndig

En byggesagkyndig er en rådgiver, der fokuserer på boligens tilstand på flere aspekter gennem tilsyn, rapporter og andet. Tit og ofte benyttes de i forbindelse med renoveringer eller større byggeprojekter. En byggesagkyndig kan hjælpe dig med at finde større og mindre fejl i et byggeri, der i sidste ende kan spare dig mange penge. En byggesagkyndig skal have gennemgået en byggeteknisk grunduddannelse og være beskikket af sikkerhedsstyrelsen for at kunne udføre sit arbejde korrekt. 

byggesagkyndig køberrådgivning

Værdifulde genstande​

Har du som de fleste, en række genstande som er skrøbelige eller har særlig værdi. Så oplys dine flyttemænd så der kan være ekstra forsigtige. Gør det skriftlig, så der ikke kan rejses tvivl om, at de er informeret om dette. Flyttefirmaer har oftest en række forsikringer, herunder ansvarsforsikringer hvis der skulle opstå uheld. Men dette er ikke et lovkrav, hvorfor det også er din egen opgave at undersøge om de har deres forsikringsforhold i orden. Såfremt flyttefirmaet ikke har de fornødne forsikringer, kan det være vanskeligt at opkræve sin erstatning hvis dit indbo skulle være beskadiget.

Hvilke rapporter benytter en byggesagkyndig?

I forbindelse med din rådgivning udarbejdes en tilstands- og el rapport der danner grundlag for boligens tilstand. Såfremt disse udarbejdes, kan du som bolig ejer fraskrive dig evt. fejl og mangler, hvilket må siges at være fordelagtigt. Køberen kan altså ikke påberåbe sig disse fejl og mangler. Tilstandsrapporten består af en gennemgående undersøgelse af boligens indvendige og udvendige tilstand på beskikkelsestidspunktet. Fejl, mangler, skader og lignende kategoriseres i tilstandsrapportens system. El rapporten består af en gennemgang af boligens el system og funktionsdygtigheden deraf, samt om de er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 

Byggesagkyndig Køberrådgivning

Ud fra ovenstående afsnit, kan vi lægge resultaterne sammen. Om du er køber eller sælger, så findes der en række fordele ved at benytte sig af byggesagkyndig køberrådgivning. Der er mange muligheder, og prisen kontra hvad du på den lange bane kan opnå ift. fejl og mangler på din nuværende eller fremtidige bolig vil helt sikkert udligne hinanden, og højst sandsynligt give overskud.