Whistleblower

Whistleblower betydning: En whistleblower er en person, der informerer myndigheder eller offentligheden om brud på loven.

Brugen af ordet

  1. Eksempel 1: Han er blevet virksomhedens whistleblower 
  2. Eksempel 2: Whistlebloweren må ikke straffes for at stå frem med oplysninger
analogi - analog anvendelse af ret