Adækvat

Adækvat betydning: En person har handlet adækvat, hvis der opstår en skade og personen har udøvet en handling, der kan betragtes som påregnelig og/eller risikoforøgende for skaden.

Brugen af ordet Adækvat

  1. Sætning: Hun var erstatningsansvarlig, da hun også havde handlet adækvat.
  2. Sætning: Adækvans er et centralt begreb i erstatningsretten. 
En på vej til at lave en adækvat handling