Tarv

Tarv betydning: Når der er tale om hvad der er bedst eller mest gavnligt for nogen.

Brugen af ordet tarv

1. Sætning: Loven skal gøres efter alles tarv

2. Sætning: Det er vigtigt at tage hensyn til barnets tarv

Barn der griner grundet tarv