Afhjælpe

Afhjælpe betydning: Dette er når man retter noget, som ikke lever op til det aftalte. Det ses eksempelvis i kontrakter ved forbrugerkøb, hvor den leverede genstand er gået i stykker eller lignende. Her kunne problemet eventuelt løses ved en omlevering eller reperation.

Brugen af ordet afhjælpe

  1. Sætning: De afhjalp manglen ved at sende ham en ny computer. 
  2. Sætning: Han krævede manglen ved sin lejlighed afhjulpet.
ad hoc betydning - forstå ordet