Aktindsigt

Aktindsigt er en borgers ret til at se, altså at få indsigt, i dokumenter som vedrører denne borger, der er en del af en sagsbehandling hos en offentlig myndighed.

Nedenstående er ordet aktindsigt beskrevet yderligere. Her er der både ift brugen af ordet, samt tre eksempler på sætninger, hvori i det indgår. Ydermere er selve ordet og baggrunden gennemgået.

Brugen af ordet aktindsigt

Ental: Aktindsigt
Flertal: Aktindsigter
1. Sætning: Han fik aktindsigt i dokumenterne, da han krævede det.
2. sætning: Hvert år bliver der givet mange aktindsigter.
3. sætning: Hvorfor kalde det aktindsigt og ikke dokumentindsigt?

aktindsigt gives dokument gives

Forvaltningsloven går aldrig uden aktindsigt

 Ordet aktindsigt er umuligt ikke at stifte bekendtskab med, hvis man støder på forvaltningsloven og de tilhørende paragraffer. Det bliver nævnt igen og igen i forvaltningsloven. Dette er dog heller ikke underligt, da ordet i den grad drejer hører til offentlig forvaltning. Man støder ligeledes på det pågældende ord, når man stifter bekendtskab med offentlighedsloven. Det fremgår blandt andet af offentlighedsloven at enhver kan anmode om indsigt i relevant samt for den pågældende person vedrørende dokumenter. Der er en del beskrivelser, særligt i forvaltningsloven, der dækker over ordet. Her fremgår det, hvornår man kan få indsigt i dokumenterne. 

Mange er stolte over de regler vi har ift at få adgang til dokumenter, som vedører de pågældende personer, når det kommer til sagsbehandlinger hos offentlige myndigheder. Hertil kan man passende inddrage GDPR, da denne, udover at beskytte forbrugerens oplysninger online også giver dem en form for ret til indsigt i dokumenter. Der er mange juridiske problemstillinger, som drejer som dette. Hertil søges der ofte advokathjælp. Vi håber at dette har været med til at give dig en forståelse samt indblik i ordet.

Close Menu