Befordring

Befordring betydning: Er transport af noget. Dette kan være personer såvel som genstande. I juraen ses det ofte i købeloven, ved køb forsendelse af salgsgenstande.

Ordet ses ofte i forbindelse med ordet befordringsmiddel. Dette kan eksempel være en lastbil.

Brugen af ordet befordring

Ental: -en
Flertal: -er

1. Sætning: Et mail system er også et befordringsmiddel. Det anses ofte som værende sikkert.
2. Sætning: Der var behov for befordring at 100 grise. De brugte en lastbil.

en lastbil som befordringsmiddel