Beskyttelsespræceptiv

Beskyttelsespræceptiv betydning: Hvor præceptiv er ufravigeligt og altså ikke kan fraviges, så kan beskyttelsespræceptive bestemmelser det til tider godt, dog kun, hvis det er så den svage part stilles bedre.

Brugen af ordet beskyttelsespræceptiv

  1. Sætning: Beskyttelsespræceptivitet ses ofte ved forbrugerkøb, hvor disse er den svage part.
  2. Sætning: Beskyttelsespræceptive bestemmelser er til for at beskytte de svage i højere grad.
beskyttelsespræceptiv - beskytter de svage