Deponere

Deponere betydning: Når du lægger noget fra dig et sikkert sted. Dette kan være en genstand som du anbringer til sikker opbevaring et andet sted.

Ved deponering er der en depositar (den som opbevarer) og en deponent (den som skal have en genstand opbevaret).

Brugen af ordet deponere

  1. Sætning: Jeg deponerede min bil til en virksomhed inden  min rejse.
  2. Sætning: Depositaren havde ansvaret for genstanden, da dette fremgik af kontrakten, som denne havde med deponenten.
deponere - de skulle opbevare