Force Majeure

Force Majeure betydning: Når noget ekstraordinært, som ingen af de relevante parter har indflydelse på, medfører at en eller begge parter fritages fra kontrakten. 

Brugen af ordet Force Majeure

1. sætning: Han skulle ikke erstatte tabet, som det ellers fremgik i aftalen, da aftalen ikke kunne opretholdes grundet force majeure.
2. sætning: Der kom pludseligt en naturkatastrofe, som ingen kunne have forudset. Deres aftale kunne ikke overholdes, men de skyldte ikke hinaden noget grundet force majeure. 

naturkatastrofe der medfører force majeure
Close Menu