In dubio pro reo

In Dubio Pro Reo betydning: Ordet dækker over, at hvis der er tvivl i en juridsk problemstilling, så skal det komme den tiltalte til gode. Det skal noteres at “tvivl” ikke er alle former for usikkerhed, tvivlen skal være rimelig begrundet.

Brugen af ordet In dubio pro reo

  1. Sætning: In Dubio pro reo fremgår ikke direkte af dansk lov, men gør sig trods det gældende. 
  2. Sætning: In dubio pro reo kan sammenlignes med princippet i dansk lov, om at man hellere vil lave 10 skyldige gå fri, end at lade en uskyldig blive dømt-
in dubio pro reo - forstå ordet