Klausul

Klausul betydning: Dette ses i juraen som et tillæg til et dokument. Dette tillæg kan både indskrænke og ophæve. Et eksempel kunne være en konkurrenceklausul, ved opkøb af virksomhed. Her kunne den opkøbte part eksempelvis skrive under på, ikke at tage nogle af kunderne med sige eller at starte en tilsvarende virksomhed i X antal år.

Brugen af obiter dictum

  1. Sætning: Da Plenti blev opkøbt har de formodentligunderskrevet en konkurrenceklausul, hvori de ikke må starte et lignende selsskab i X antal år.
  2. Sætning: De havde indskrevet en klausul i aftalen.
klausul