Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausul betydning: Dette er en aftale imellem en arbejdstager og arbejdsgiver, som gør, at arbejdstageren ikke må arbejde for en konkurrent til arbejdsgiveren, inden for en bestemt periode efter at arbejdsforholdet er ophørt. Det kan dog også være en aftale ved eksempelvis opkøb af en virksomhed, hvor opkøbte part ikke må tage kunder med sig, eller stifte lignende virksomhed. 

Brugen af ordet konkurrenceklausul

  1. Sætning: Han havde undersrkevet en 5 årig konkurrenceklausul med Bank X, så da han stoppede med at arbejde der, så kunne han ikke arbejde for Bank Y.
  2. Sætning: Konkurrenceklausul kan bla være med til at beskytte potitionering i markedet.
konkurrenceklausul