Legalitetsprincippet

Legalitetsprincippet forklaret: Det er et retsprincip, som siger, at beslutninger fra myndigheder, ift menneskers frihed og rettigheder, altid skal have hjemmel i lov. Sagt på en mere simpel måde, så skal det understøttes af loven. 

Brugen er ordet legalitetsprincip

1. sætning: Politiet handlede i strid med legalitetsprincippet, da de brød ind på hans grund uden ret.
2. sætning: De skrev en masse i avisen, som var imod regeringen. Dog kunne de, som udgangspunkt ikke gøre noget ved det, da det var deres ret at ytre sig. Havde de grebet ind uden videre, så havde det været i strid med legalitetsprincippet.

samling af en masse love