Kutyme

Kutyme betydning: Dette er en normal måde at handle på inden for et bestemt område. I juridisk sammenhæng kan det eksempelvis være kutyme inden for en bestemt branche at fakturere på en bestemt måde.

Brugen af ordet kutyme

  1. Sætning: Det var god kutyme at sende en månedlig opgørelse på samarbejdet. 
  2. Sætning: En handling kan som adfærd accepteres igennem en længere periode, hvorefter den vil være at anse som kutyme.
  3. Sætning: Det er kutyme, at en fitness-træner udregner sine klienters ligevægtsindtag.  
kutyme betydning