Omnipotent

Omnipotent betydning: Den direkte betydning er, noget som har en uindskrænket magt. Det kan også ses som noget, der har en næsten ubegrænset autoritet og/eller styrke.

I juraen ses det ofte i forbindelse med lovgivningsmagten, som udgangspunkt er uindskrænket. Dette stemmer fint overens med ovenstående.

Brugen er ordet omnipotent

1. sætning: Lovgivningsmagten er som udgangspunkt omnipotent, så den vægtes meget højt i vurderingen af juridiske problemer. 
2. sætning: Helt var meget stærkt, han var sågar omnipotent.

en omnipotent mand