Patientskader

Patientskader refererer til skader eller skadelige hændelser, der opstår som følge af medicinsk behandling eller sundhedspleje. Dette kan omfatte fejl i diagnosticering, medicinfejl, kirurgiske komplikationer eller andre utilsigtede hændelser i sundhedssektoren. Man kan få hjælp til erstatning af patientskader fra advokater

Brugen af ordet patientskader

  1.  Sætning: Patientskader er skadelige hændelser, der kan opstå under sundhedsbehandling. 
  2. Sætning: Det er vigtigt at analysere og forebygge patientskader for at forbedre patientsikkerheden.
sunhedstjek, patientskader