Præjudikat

Præjudikat Betydning: Er dom, som kan have betydning for afgørelse af en senere dom, som minder om

Brugen af ordet præjudikat

Bestemt ental: -et
Bestemt flertal: -erne
1. sætning: Der var for høj grad af dissens i dommen, så den kunne ikke bruges som præjudikat. 
2. sætning: Dommen blev afgjort med inddragelse af præjudikatet.

billede af en ret