Dissens

Dissens betydning: Når der er uenighed mellem dommere i afgørelsen af en sag.

Brugen af ordet dissens

1. sætning: Dommerene var uenige, da han skulle dømmes. Der forelå dissens.
2. sætning: Dommen kunne ikke bruges som præjudikat, da der var for stor uenighed. Altså dissens i for høj grad.

en forvirret dommer grundet dissens