Præmis

Præmis betydning: I juridisk sammenhæng ses dette, som et grundlag for en dom.

Brugen af ordet Præmis

  1. Sætning: De lagde diverse præmisser til grundlag i dommen.
  2. Sætning: Denne præmis spillede en rolle i dommens afgørelse. 
præmis betydning