Sagkyndig

Sagkyndig betydning: En person man kan kalde en slags ekspert, grundet høj teoretisk viden på et givent fagområde.

Brugen af ordet sagkyndig

Flertal: -e

1. Sætning: Han blev udpeget som sagkyndig dommer

2. Sætning: Hendes drøm var at blive sagkyndig

To sagkyndige high-fiver