Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring betydning: Dette er en frivillig erklæring, hvor man som person giver sit samtykke til en given handling. Dette kunne fx være at give samtykke til, at der må hentes personfølsomme oplysninger.

Brugen af ordet samtykkeerklæring

  1. Sætning: Arbejdsgiveren krævede en samtykkeerklæring, før hun kunne få tilsendt kontrakten.
  2. Sætning: Han var nødt til at have en samtykkeerklæring til ferien, da han ikke havde den fulde forældremyndighed over børnene.
En far på ferie med børnene efter at have fået en samtykkeeklæring