Sine qua non

Sine qua non betydning: Dette er en betegnelse for, at man ikke kan fravige fra det. Dette er altså ufravigeligt. Dette ses som præceptiv i jurdisk sammenhæng.

Brugen af ordet sine qua non

  1. Sætning: Loven var sine qua non og kunne ikke fraviges.
  2. Sætning: Det modsatte af sine qua non i juridisk sammenhæng kan overordnet ses som deklaratorisk.
sine qua non - præceptiv