Certificering: alt hvad du bør vide

Certificering: alt hvad du behøver at vide

Troværdighed, det er nok hvad de fleste individer søger, såfremt de skal uddanne sig indenfor et bestemt område, eller generelt få overført viden. Det er nemlig ingen grund til at bruge sin tid på noget, hvor det lige så godt kunne fejes under tæppet og være spild af tid. I denne artikel kommer vi ind på, hvad en certificering indebærer og hvorfor det hos mange er vigtigt, blandt både virksomheder og dem der sidder på den anden side af certificeringen.

Hvad er en certificering?

Når man arbejder indenfor et bestemt område, vil det være grundlæggende at der skabes en hvis tillid omkring ens virksomhed eller lign. Det er her det kan være givne at få en certificering. Det er dog ikke alle standardiserede virksomheder, hvor det er muligt. Men mange! Opnå man en certificering, bliver man langt mere synlig for kunder og interessenter, da man lever op til en vis standard og heraf skaber tillid. Står man med den helt store plan, er det i hvert fald en enorm god idé at undersøge sine muligheder, da flere og flere før man indgår et samarbejde ønsker at der findes certificeringer. Dette kunne f.eks. være NLP uddannelse, ledelseskurser eller lign.

Hvordan opnår man disse certificeringer?

I Danmark kan man blive certificeret gennem Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK), her foretages en akkreditering af virksomheden ved efterprøvelser og kontroller. Det kan være alt fra forpligtigelser, kvalitet og om den lever op til de generelle standarder på det respektive område. Findes de rette kompetencer og er der tekniske forhold der kunne tale for og imod. Akkrediteringssystemet er til for at skabe mere tillid omkring de ydelser du finder ude på markedet. Ikke kun kunder, men virksomheder og det offentlige vil have langt større tendens til at benytte den pågældende virksomhed såfremt man har opnået en certificering.

Akkreditering

Har en virksomhed stillet de rette forpligtelser til rådighed og hvad der følger med, får man tildelt en kontrakt på en 4-årig periode. Her får man løbende besøg fra DANAKS team. Desuden vil alt sættes op praktisk struktureret og professionelt. Internationalt er de danske akkrediteringer anerkendt både i Danmark men også i Europa, derfor får man en lang række fordele. Dette er selvfølgelig for mange virksomheder ekstremt attraktivt. Så kan du stå inde for din virksomhed, er det den rigtige vej at gå mod en certificering. Kunder, virksomheder og meget andet vil finde jer mere interessante og derfra nemmere at nå et succesrigt slutresultat.

Next PostRead more articles

Leave a Reply