Utilitarisme

Utilitarisme betydning: Dette dækker over, at konvsekvenserne blive så gode som muligt. Dette vil altså sige de bedste konsekvenser sammenlignet med udfaldet for alle andre handlinger i en given situation. Endvidere kan det anses, som det, som giver flest mulige størst mulig lykke.

Brugen af ordet Utilitarisme

  1. Sætning: Utilitarisme kan tilnærmelsesvis sættes i perspektiv til ekspropriation, da dette kun finder sted, hvis det er til almenvellets gavn. Altså til lykke for flest mulige.
  2. Sætning: I følge ulitiarisme tog de ikke den bedste beslutning, da det havde mange negative konsekvenser.
Utilitarisme - til lykke for flest